Takseringstjenester

TAKSERINGSTJENESTER

Vi er en sertifisert takstbedrift for boligsalgsrapport, skadetaksering, tilstandsvurdering og verdivurdering av boliger.


Vi er tilknyttet Byggmestrenes Takseringsforbund (BMTF) og arbeider i henhold til takstbransjens strenge etiske regler.

Vi arbeider som uavhengig takstmann, det vil si at vi har ingen bindinger til andre aktører i bransjen.

Vårt medlemsskap i BMTF er din garanti for at takseringstjenesten utføres av en byggekyndig takstmann.


Tjenester vi utfører:


Eierskifterapport

En eierskifterapport / tilstandsrapport inneholder en detaljert beskrivelse av bygningens / boligens vedlikeholdsmessige status.

Det foretas en grundig gjennomgang av alle rom og bygningsdeler.

Bygningsdelenes tilstand angis i grader av svekkelse.

En tilstandsrapport kan om ønskelig integreres i en verditakst.

Les mer om BMTFs Eierskifterapport her >>>


Verditakst

En verditakst er en beregning av bygningens / boligens verdi slik den fremstår på befaringsdagen. Rapporten inneholder en beskrivelse av takstobjektet, arealet, samt beregning av markedsverdi og låneverdi.


Skadetakst

En skadetakst inneholder detaljert beskrivelse av en skade på bygning eller del av bygning, kombinert med utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedring.


Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport beskriver konkrete feil / mangler det er reklamert på, og sammenligner dette med informasjon som ble gitt ved salg eller kontraktsinngåelse. Rapporten påpeker faktaopplysninger angående forholdet det reklameres på, men tar ikke stilling til den juridiske siden.