Andre tjenester

ANDRE TJENESTER

Uavhengig kontroll

Skal du bygge nytt eller utføre søknadspliktig ombygging av våtrom, er det krav til at det blir gjennomført en uavhengig kontroll av fuktsikring og lufttetthet.


Saksbehandlingsforskriften (SAK10) angir obligatoriske krav om uavhengig kontroll:

Det skal gjennomføres uavhengig kontroll av fuktsikring og lufttetthet i nye boliger. Det samme gjelder for fritidsboliger med mer enn én boenhet.

Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring, herunder utforming av viktige løsninger, at det foreligger nødvendig produksjonsunderlag innenfor kontrollområdet, og at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget.


Trenger du noen til å foreta uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet på ditt byggeprosjekt, hjelper vi deg gjerne med dette.


Vi har sentral godkjenning for uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet.Energirådgivning 

Eier du en eldre bolig og tenker på å oppgradere boligen for å bedre energibruken, kan du få støtte på inntil 150.000 fra Enova til dette. Støtten betinger at du får utført dokumentasjon på boligens energitilstand før og etter oppgraderingen. Du kan også få støtte på inntil 5.000 fra Enova ved å benytte en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene. 

 

Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i boligen din? Vi er godkjent energirådgiver etter Enovas kriterier, og kan kartlegge tilstanden på boligen din, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken. 

Planen gjør det enklere å vurdere hvilke energitiltak du skal gjennomføre. Enova støtter en rekke av tiltakene som energirådgiveren vil anbefale.  

Du kan også få støtte til energirådgivning i din fritidsbolig. 


Vi er godkjent energirådgiver etter Enovas kriterier, og er oppført i Enovas register over godkjente energirådgivereProsjektering 

Vi kan tilby hjelp med prosjektering av mindre byggeprosjekter, som mindre eneboliger, tilbygg, garasjer, hytter m.m. 

Det betyr at vi kan bistå med å utarbeide bl.a. søknadstegninger, arbeidstegninger og situasjonsplan.  


Vi har sentral godkjenning for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1.