Søknader

BYGGESØKNADER

Skal du bygge noe på din eiendom, kreves det som regel en byggesøknad til kommunen.

Byggeprosesser kan være kostbare og kompliserte, både for privatpersoner og næringsdrivende. For å oppnå et best mulig resultat, kan det derfor være gunstig med faglig bistand i forbindelse med byggesaken. 


I løpet av en byggeprosess vil man ofte møte hindringer av både offentlig- og privatrettslig karakter. Regelverket innenfor plan- og bygningsretten er stort, og til dels komplisert, og byr således på betydelige utfordringer. Vi bor også i et langstrakt land. Dette medfører en varierende praksis innen byggesaksbehandlingen. 


Vi kan hjelpe deg med å fylle ut all søknadsdokumentasjon, samt stå som ansvarlig søker i ditt prosjekt. 1.


Vårt mål er å bidra til en rask og effektiv byggesak slik at tiltak gjennomføres på en god måte for alle parter. Som rådgiver ønsker vi å være med i prosessen fra en tidlig fase. 


Vi har faglig kompetanse og lang erfaring med byggesøknader og prosjektering. Vi vet derfor hva som kreves for å utforme din byggesøknad. Vi innhenter nødvendig informasjon og dokumentasjon til byggesaken. Vi er i tillegg behjelpelig med utforming av tegninger og annen nødvendig dokumentasjon.  


Hos oss får du hjelp med byggesøknader til både nybygg, tilbygg og påbygg.


Vi har sentral godkjenning som ansvarlig søker for alle typer tiltak i tiltaksklasse 1.


Behandlingstid byggesøknad 

Kommunens behandlingstid på byggesøknaden avhenger av flere forhold. Som hovedregel fins to tidsfrister: 3 uker og 12 uker. 

  • Søknader som er 100% komplette, og som er i tråd med alle lover og bestemmelser, har en behandlingsfrist på 3 uker fra kommunen har mottatt byggesøknaden. 
  • Søknader som ikke er komplette (enten pga mangler eller at enkelte aktører ikke er avklart), og som er i tråd med alle lover og bestemmelser, har en behandlingstid på 12 uker fra kommunen har mottatt søknaden. Dette gjelder også om byggesøknaden er avhengig av dispensasjon fra plan. 

 

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad. 

Kontakt oss på post@beler.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 926 82 492.